งานทะเบียน

บริการงานทะเบียนรถยนต์

ยินดีให้บริการงานทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง

 • ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่เพิ่มความสะดวกในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
 • ลดขั้นตอนการทำงาน
 • รับ-ส่งเอกสารถึงที่
 • กำหนดระยะเวลางานสำเร็จที่แน่นอน
 • ให้บริการอย่างครบวงจร
 • ราคายุติธรรมเพื่อผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

บริการของเรา

 • ยื่นชุดโอน/ยื่นมัดจำรับชุดโอนเล่มทะเบียน (กรณีต้องการเล่มด่วน)
 • งานตรวจสภาพ
 • จดทะเบียนรถใหม่ (ภาษีระงับ ขาดเกิน 3 ปี)
 • โอนกรรมสิทธิ์ (บุคคล/สถาบันการเงิน/รถประมูล)
 • แจ้งย้ายเข้า-ออก
 • ต่อภาษี
 • แก้ไขข้อมูลสำคัญในเล่มทะเบียน
 • สลับเลขทะเบียน/สงวนเลข
 • คัดเล่มทะเบียนใหม่ (ชำรุด/สูญหาย)
 • แจ้งเปลี่ยนสี/เครื่อง/เชื้อเพลิง
 • คัดป้ายภาษี/ป้ายเหล็ก
 • งานอื่นๆ

 

หากต้องการ Add LINE บริษัทเรากรุณาคลิก