รีไฟแนนซ์

สำรองเงินสดปิดบัญชี ไม่ต้องจอดรถ หากคุณมีรถกำลังผ่อนอยู่ ต้องการเพิ่มวงเงิน ต้องการชำระค่างวดให้ถูกลง ต้องการเงินก้อนไปลงทุน เราช่วยคุณได้ เพียง ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  1. ติดต่อขอสินเชื่อ แจ้งข้อมูลรถของท่านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ ยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ ปีรถ ยอดคงเหลือกับไฟแนนซ์เดิม ข้อมูลอาชีพ รายได้ ภาระหนี้ เพื่อประเมินสินเชื่อ ค่างวด ยอดเงินคงเหลือหลังจากรีไฟแนนซ์ไปแล้ว
  2. นัดทำสัญญาขอสินเชื่อใหม่ โดยขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1-3 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว
  3. เมื่อทราบผลอนุมัติผ่านแล้ว จะทำการปิดบัญชีจากไฟแนนซ์เดิม เพื่อนำเล่มทะเบียนส่งให้กับไฟแนนซ์ เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์เข้าไฟแนนซ์ใหม่ต่อไป
  4. รอรับเงินจากไฟแนนซ์ โดยจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าประกันภัย ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการปิดไฟแนนซ์ จากยอดอนุมัติของไฟแนนซ์ใหม่

 

ขั้นตอนทั้งหมดสำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์นี้ จะ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับผู้กู้และสถาบันการเงิน)

 

ติดต่อสอบถาม